ХЛ СТУДИО

Полная комплектация строительных объектов.

ХЛ СТУДИО
Киев, ул. Магнитогорская. 1
Фото  1 Клеевая смесь цементная эластичная (FLEX) Строймастер КЛЕЙ-15, 25 кг 360787

Клеевая смесь цементная эластичная (FLEX) Строймастер КЛЕЙ-15, 25 кг

1 грн
Купить
Код 360787
Поставщик ХЛ СТУДИО
Сайт поставщика hl-studio.prom.ua
Производитель БудМайстер
Оценка

Описание

Клеевая смесь цементная эластичная (FLEX) КЛЕЙ-15, 25 кг

 

Технічні характеристики

 

Пропорція суміші

0,20?0,22 л.води/кг

Витрата суміші

від 1,8 кг/м2

Витрата суміші на 1 мм суцільного шару

1,3 кг/м2

Час придатності розчину для використання

3 години

Відкритий термін робіт

30 хвилин

Час корегування плитки

20 хвилин

Час твердіння розчину

min 24 години

Адгезія до основи

min 1,6 МПа

Морозостійкість

min 75 циклів

Температура основи

від +5° до +30°С

Температура експлуатації

від -30° до +85°С

 

 

1. Галузь застосування
  Клейова суміш «БудМайс­тер «КЛЕЙ?15» при­зна­че­на для внут­ріш­ньо­го і зов­ніш­ньо­го об­ли­цю­ван­ня міцних мінеральних ос­нов (важкий бетон, ніздрюватий бетон, цегла, штукатурка, ГКЛ і т.п.) усі­ма видами природних і штучних матеріалів на мі­не­раль­ній основі (декоративний ка­мінь, граніт, скло, бетонна плит­ка і т.ін.). Завдяки високій еластичності застосування клею ефек­тив­но на основах, що піддаються періодичній деформації, зв'я­за­ної зі зволоженням і роз­ши­рен­ням (басейни, резервуари, ду­шо­ві кабінки, балкони, тераси, підлоги, що обі­грі­ва­ють­ся і т.д.). Кле­йо­ва суміш рекомендована для об­ли­цю­ван­ня по­верх­ні ста­рих ке­ра­міч­них плиток методом «плит­ка на плит­ку», для тон­ко­ша­ро­во­го му­ру­ван­ня скло­бло­ка­ми і при­кле­ю­ван­ня скло­плит­ки (для світ­лих тонів пропонуємо клейову суміш «БудМайс­тер «КЛЕЙ?25»). Особливо ре­ко­мен­до­ва­на для об­ли­цю­ван­ня щаб­лів і схо­до­вих мар­шів, а та­кож по­вер­хонь підлог, що влаштовуються під на­хи­лом. Для при­кле­ю­ван­ня мар­му­ро­вих плит рекомендовано за­сто­со­ву­ва­ти клей для мармуру «БудМайс­тер «КЛЕЙ?211».

2. Склад
  Клейова суміш «БудМайс­тер «КЛЕЙ?15» виготовлена на основі сірого цементу з мі­не­раль­ни­ми за­пов­ню­ва­ча­ми і полімерними домішками.

3. Властивості
  Клейова суміш «БудМайс­тер «КЛЕЙ?15» високоадгезійна, еластична, має підвищену стійкість до деформацій, в тому числі температурних, водостійка, морозостійка, стійка до сповзання з вертикальних поверхонь, зручна в за­сто­су­ван­ні, екологічно безпечна.

4. Підготовка поверхні
  При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог СНиП 3.04.01?87, СНиП 2.03.13?88 таДБН В.2.6?22?2001. Основа повинна бути міцною і рівною; очищеною від пилу, бруду, вапна, олій, жирів та інших ре­чо­вин, що зменшують адгезію розчину до основи. Неміцні ша­ри по­тріб­но ви­да­ли­ти. Вибої, від­ко­ли, ді­ри не­об­хід­но закрити ремонтною сумішшю «БудМайс­тер «ТИНК?10»; не­рів­нос­ті до 30 мм — шту­ка­тур­ною сумішшю «БудМайс­тер «ТИНК?41». По­верх­ні, що сильно вби­ра­ють рідину, по­вин­ні бути об­роб­ле­ні ґрун­ту­ю­чою емульсією «БудМайс­тер «КРИТ­ТЯ?51» або«КРИТ­ТЯ?50» і витримані не менш 4 го­дин. Слаб­ко­вби­ра­ю­чі по­верх­ні об­ро­би­ти ґрунтуючою емуль­сі­єю «БудМайс­тер «КРИТ­ТЯ?60» і ви­три­ма­ти не менш 2 годин.
  Роботи по підготовці основи необхідно завершити, не менш ніж за 24 години до початку ли­цю­валь­них робіт.

5. Приготування розчину
  Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,20?0,22 л на 1 кг суміші (5,0?5,5 л на мішок 25 кг). Ретельно перемішати мішалкою або низь­ко­обер­то­вим дри­лем з насадкою до однорідної консистенції без грудок і згустків. Після чо­го роз­чин ви­три­ма­ти 5 хви­лин і знову ретельно перемішати. Розчин зберігає свої клеючі влас­ти­вос­ті про­тя­гом 3 годин.

6. Порядок робіт
  Клейову суміш наносять тонким шаром на підготовлену основу за допомогою металевого шпа­те­ля або тертки і розгладжують зубцюватим шпателем. За один прийом наносять таку кіль­кість розчину, яку можна використати протягом 20?30 хвилин. Плитку попередньо не за­мо­чу­ва­ти. Піс­ля на­не­сен­ня клею плитку потрібно прикласти і притиснути до основи. Роз­та­шу­ван­ня плит­ки мож­на ко­ре­гу­ва­ти протягом, приблизно, 20 хвилин після її приклеювання. Мак­си­маль­на тов­щи­на щойно викладеної розчинової суміші під плиткою не повинна пе­ре­ви­щу­ва­ти 10 мм. Для зруч­нос­ті ширину шва між плитками ви­став­ля­ють за до­по­мо­гою роз­ши­воч­них хрестиків. Залишки розчинової суміші необхідно ретельно ви­да­ли­ти до її за­твер­дін­ня во­ло­гою губкою. Затирання швів необхідно починати не раніше, ніж че­рез 24 го­ди­ни після укла­дан­ня плит­ки. В якості затирочної суміші за­сто­со­ву­ють матеріали «БудМайс­тер «КРАЙ­КА?15/25».
  При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Рекомендації
  При роботі у вітряну погоду, час укладання плитки скорочується. При роботі з плиткою, що має дефекти (невелика опуклість або увігнутість), розчинну суміш варто наносити також рів­но­мір­но і на плитку, цілком покриваючи клеєм її основу.
  Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефек­тив­ний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання клейової суміші в не­стан­дарт­них умо­вах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести іспити або про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з ви­роб­ни­ком. Виробник не несе відповідальності за неправильне ви­ко­рис­тан­ня ма­те­рі­а­лу, а та­кож йо­го застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом. Температура екс­плу­а­та­ції від -30° до +85°С.

8. Примітка
  Клейова суміш «БудМайс­тер «КЛЕЙ?15» містить цемент, що викликає лужну ре­ак­цію в мо­мент гі­дра­та­ції, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку по­па­дан­ня роз­чи­но­вої суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

9. Упакування
  Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25 кг.

10. Зберігання
  Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на під­до­нах. Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення, зазначеного на упаковці. По­шкод­же­ні мішки використати в першу чергу.

11. Витрата
  У середньому витрачається від 1,8 кг клею на 1 м2, залежно від товщини на­нос­но­го шару і стану поверхні.

Розміри плитки (мм)

Розміри зуба шпателя (мм)

Ширина розшивочного шва (мм)

Середня витрата клею (кг/м2)

50 × 50

3

1,5

1,8

100 × 100

4

2,0

2,4

150 × 150

6

2,5

3,4

150 × 200

6

3,0

3,4

200 × 250

8

3,0

4,6

200 × 300

8

4,0

4,6

250 × 300

8

4,0

4,6

300 × 300

10

5,0

5,9

400 × 400

12

5,0

7,0

600 × 600

>12

6,0

>7,0

 

Суміш ТМ «БудМайс­тер» Ц.1.ЗК4 ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

Оставить комментарий

Комментарии, отзывы

Комментариев ещё нет. Оставить комментарий

Смотрите также

Другие предложенияРекламные ссылки
Пакет ПЛАТИНУМ

Дорого - не для всіх

Повний комплекс інтернет-реклами!

Детальніше читай за посиланням!