ХЛ СТУДИО

Полная комплектация строительных объектов.

ХЛ СТУДИО
Киев, ул. Магнитогорская. 1
Фото  1 Клеевая смесь цементная теплостойкая для облицовки каминов и печей Строймастер КЛЕЙ-16, 20 кг 360785

Клеевая смесь цементная теплостойкая для облицовки каминов и печей Строймастер КЛЕЙ-16, 20 кг

1 грн
Купить
Код 360785
Поставщик ХЛ СТУДИО
Сайт поставщика hl-studio.prom.ua
Производитель БудМайстер
Оценка

Описание

Клеевая смесь цементная теплостойкая для облицовки каминов и печей КЛЕЙ-16, 20 кг

 

Технічні характеристики

 

Пропорція суміші

0,24-0,26 л.води/кг

Витрата суміші

від 2,4 кг/м2

Витрата суміші на 1 мм суцільного шару

1,2 кг/м2

Час придатності розчину для використання

1 година

Відкритий термін робіт

25 хвилин

Час корегування плитки

15 хвилин

Подальші роботи

min 48 годин

Адгезія до основи

min 0,5 МПа

Морозостійкість

min 50 циклів

Температура основи

від +5° до +30°С

Температура експлуатації

від -30° до +160°С

 

 

1. Галузь застосування
  Клейова суміш «БудМайс­тер «КЛЕЙ?16» призначена для ли­цю­ван­ня камінів, печей, а також вер­ти­каль­них поверхонь все­ре­ди­ні при­мі­щень ке­ра­міч­ни­ми плитками роз­мі­ром не більше 300×300 мм. Мож­ли­ве ви­ко­рис­тан­ня су­мі­ші для цегляного му­ру­ван­ня стін камі­нів та печей.

2. Склад
  Клейова суміш «БудМайс­тер «КЛЕЙ?16» виготовлена на основі цементу зі спеціальними мі­не­раль­ни­ми заповнювачами і полімерними домішками.

3. Властивості
  Клейова суміш «БудМайс­тер «КЛЕЙ?16» стійка до температурного впливу, морозостійка, во­до­стій­ка, зручна у застосуванні, екологічно безпечна.

4. Підготовка поверхні
  При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог СНиП 3.04.01?87 та ДБН В.2.6?22?2001. Основа повинна бути нешаткою, міцною і рівною; очищеною від пилу, бру­ду, вапна, олій, жирів та інших ре­чо­вин, що зменшують адгезію розчину до основи. По­верх­ні, що сильно вбира­ють рідину, по­вин­ні бути об­роб­ле­ні ґрун­ту­ю­чою емульсією «БудМайс­тер «КРИТ­ТЯ?51» або «КРИТ­ТЯ?50» і витримані не менш 4 го­дин. Слаб­ко­вби­ра­ю­чі по­верх­ні об­ро­би­ти ґрун­ту­ю­чою емульсією«БудМайс­тер «КРИТ­ТЯ?60» і ви­три­ма­ти не менш 2 годин.
  Роботи по підготовці основи необхідно завершити, не менш ніж за 24 години до початку ли­цю­валь­них робіт.

5. Приготування розчину
  Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,24?0,26 л на 1 кг суміші (4,8?5,2 л на мішок 20 кг), (1,2?1,3 л на мішок 5 кг). Ретельно перемішати мі­шал­кою або низь­ко­обер­то­вим дри­лем з насадкою до однорідної консистенції без грудок і згуст­ків. Після чо­го роз­чин ви­три­ма­ти 5 хви­лин і знову ретельно перемішати. Розчин зберігає свої кле­ю­чі влас­ти­вос­ті про­тя­гом 1 години.

6. Порядок робіт
  Клейову суміш наносять тонким шаром на підготовлену основу за допомогою металевого шпа­те­ля або тертки і розгладжують зубцюватим шпателем. За один прийом наносять таку кіль­кість роз­чи­ну, яку можна використати протягом 20?25 хвилин. Плитку попередньо не за­мо­чу­ва­ти. Піс­ля на­не­сен­ня клею плитку потрібно прикласти і притиснути до основи. Роз­та­шу­ван­ня плит­ки мож­на ко­ре­гу­ва­ти протягом, приблизно, 15 хвилин після її приклеювання. Мак­си­маль­на тов­щи­на щойно викладеної розчинової суміші під плиткою не повинна пе­ре­ви­щу­ва­ти 10 мм. Мі­ні­маль­на товщина шару повинна бути не менш 2 мм. Для зруч­нос­ті ширину шва між плит­ка­ми ви­став­ля­ють за до­по­мо­гою роз­ши­воч­них хрестиків. Залишки розчинової суміші не­об­хід­но ре­тель­но ви­да­ли­ти до її за­твер­дін­ня во­ло­гою губкою. Затирання швів необхідно по­чи­на­ти не ра­ні­ше, ніж че­рез 48 го­дин після укла­дан­ня плит­ки. Поверхня придатна до сприй­ман­ня дії високої температури через 2 доби після фугування швів.
  При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

7. Рекомендації
  При протягах, високій температурі та сильно вбираючій основі час укладання плитки ско­ро­чу­єть­ся. При роботі з плиткою, що має дефекти (невелика опуклість або увігнутість), роз­чин­ну су­міш варто наносити також рів­но­мір­но і на плитку, цілком покриваючи клеєм її основу.
  Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефек­тив­ний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умо­вах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання клейової суміші в не­стан­дарт­них умо­вах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести іспити або про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з ви­роб­ни­ком. Виробник не несе відповідальності за неправильне ви­ко­рис­тан­ня ма­те­рі­а­лу, а та­кож йо­го застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

8. Примітка
  Клейова суміш «БудМайс­тер «КЛЕЙ?16» містить цемент, що викликає лужну ре­ак­цію в мо­мент гі­дра­та­ції, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку по­па­дан­ня роз­чи­но­вої суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

9. Упакування
  Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром — 20 кг, 5 кг.

10. Зберігання
  Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на під­до­нах. Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення, зазначеного на упаковці. По­шкод­же­ні мішки використати в першу чергу.

11. Витрата
  У середньому витрачається від 2,4 кг клею на 1 м2, залежно від товщини на­нос­но­го шару і стану поверхні.

Розміри плитки (мм)

Розміри зуба шпателя (мм)

Ширина розшивочного шва (мм)

Товщина клейового шару після приклеювання плитки (мм)

Середня витрата клею (кг/м2)

100 × 100

4

2,0

2

2,4

150 × 150

6

2,5

3

3,6

150 × 200

6

3,0

3

3,6

200 × 250

8

3,0

4

4,8

200 × 300

10

4,0

5

6,0

250 × 300

10

4,0

5

6,0

300 × 300

10

5,0

5

6,0

 

Суміш ТМ «БудМайс­тер» Ц.2.ЗК1 ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 відповідає ТУ У В.2.7-26.6-23079576-003-2003.

Оставить комментарий

Комментарии, отзывы

Комментариев ещё нет. Оставить комментарий

Смотрите также

Другие предложения



Рекламные ссылки
Пакет ПЛАТИНУМ

Дорого - не для всіх

Повний комплекс інтернет-реклами!

Детальніше читай за посиланням!