ХЛ СТУДИО

Полная комплектация строительных объектов.

ХЛ СТУДИО
Киев, ул. Магнитогорская. 1
Фото  1 Штукатурная смесь декоративная акриловая короидная (2 мм) ТИНК-643 (база А), 25 кг 360839

Штукатурная смесь декоративная акриловая "короидная" (2 мм) ТИНК-643 (база А), 25 кг

1 грн
Купить
Код 360839
Поставщик ХЛ СТУДИО
Сайт поставщика hl-studio.prom.ua
Производитель БудМайстер
Оценка

Описание

Штукатурная смесь декоративная акриловая "короидная" (2 мм) ТИНК-643 (база А), 25 кг

 

Технические характеристики

 

Витрата

2,6-2,9; 4,0-4,3 кг/м2

Щільність

1,9 кг/дм3

Рекомендована товщина шару

1,5; 2,5 мм

Термін утворення поверхневої плівки

15 хвилин

Придбання стійкості до впливу атмосферних опадів

24 години

Адгезія до бетону

min 0,5 МПа

Паропроникність

0,03 мг/м•г•Па

Температура основи

від +5° до +30°С

 

Фактури камінцевих декоративних штукатурок                  

1. Галузь застосування
  Штукатурна суміш декоративна «БудМайс­тер «ТИНК?651/654» при­зна­че­на для ви­со­ко­я­кіс­ної тон­ко­ша­ро­вої де­ко­ра­тив­ної об­роб­ки поверхні усередині і зовні будинків по бетонним (термін ви­трим­ки не мен­ше 3 місяців, вологість нижче 4%), цементним, цементно-вап­ня­ним (термін ви­трим­ки не менше 28 діб, во­ло­гість нижче 4%), гіпсовим (во­ло­гість нижче 1%), де­ре­во­струж­ко­вим основам, гіп­со­кар­тон­ним пли­там, а також в системах утеп­лен­ня бу­дин­ків з ме­тою одер­жан­ня ори­гі­наль­них ка­мін­це­вих фак­тур. Не можна ви­ко­рис­то­ву­ва­ти для оздоблення цо­ко­ля. Шту­ка­тур­на су­міш має бі­лий ко­лір та при­зна­че­на для то­ну­ван­ня. Розмір зерна 1,5; 2,5 мм.

2. Склад
  Штукатурна суміш «БудМайс­тер «ТИНК?651/654» виготовлена на основі водної дисперсії ак­ри­ло­вих смол з мінеральними наповнювачами та модифікаторами.

3. Властивості
  Штукатурна суміш «БудМайс­тер «ТИНК?651/654» готова до застосування, стійка до ударних на­ван­та­жень, дозволяє одержувати ка­мін­це­ві фактури, атмосферостійка, паропроникна, во­до­не­про­ник­на, морозостійка, екологічно безпечна.

4. Підготовка поверхні
  При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог СНиП 3.04.01?87 та ДБН В.2.6?22?2001. Ос­но­ва повинна бути міцною, сухою й очищеною від пилу, бруду, олій, воску, фар­би. Неміцні ша­ри варто видалити. Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню не­об­хід­но ви­рів­ня­ти, наприклад, штукатурною сумішшю «БудМайс­тер «ТИНК?41». При внутрішніх ро­бо­тах гіп­со­ві по­верх­ні з вологістю нижче 1%, деревостружкові, гіпсоволокнисті та гіп­со­кар­тон­ні плити об­ро­би­ти ґрунтуючою емульсією «БудМайс­тер «КРИТ­ТЯ?51» і ви­три­ма­ти не менш 4 годин, а потім об­ро­би­ти ґрун­ту­ю­чою фарбою «БудМайс­тер «КРИТ­ТЯ?62». Бе­тон­ні, це­мент­ні та це­мент­но-вап­ня­ні по­верх­ні необхідно ґрунтувати ґрунт-фарбою «БудМайс­тер «КРИТ­ТЯ?62».

5. Приготування розчину
  Вміст ємності ретельно перемішати. Залежно від умов застосування, консистенцію суміші можна змінити — додати невелику кількість чистої води (не більше 125 мл на 25 кг маси) і знову пе­ре­мішати.

6. Витрата
  Середня витрата — 2,6?2,9; 4,0?4,3 кг/м2 (при розміру зерна відповідно 1,5; 2,5 мм), залежно від нерівності основи та навичок виконавця.

7. Порядок робіт
  Штукатурку наносять на основу металевим шпателем або терт­кою. Мінімальна товщина на­не­сен­ня штукатурки відповідає максимальному розміру зер­на за­пов­ню­ва­ча. Після нанесення шту­ка­тур­ки в момент початкового схоплювання (2?5 хвилин), коли роз­чин перестане прилипати до ін­стру­мен­ту, необхідно за допомогою обраних інструментів (тертка, шпатель і т.д.) почати фор­му­ван­ня фак­ту­ри. Камінцеву фактуру поверхні формують круговими рухами пластикової тертки. Ро­бо­ти на одній поверхні варто виконувати безу­пин­но, дотримуючись правила на­не­сен­ня роз­чи­нів «мок­ре на мок­ре». У випадку перерви в ро­бо­ті приклеїти липку стрічку уздовж лінії, де пла­ну­єть­ся завершення роботи, нанести шту­ка­тур­ку с заходом на стрічку і надати їй бажану фак­ту­ру. Після чого стрічку видалити ра­зом із за­лиш­ка­ми свіжої штукатурки. Отверділий розчин ви­да­ля­єть­ся тільки механічним шля­хом. Час твер­дін­ня су­мі­ші за­ле­жить від характеру основи, тем­пе­ра­ту­ри і від­нос­ної во­ло­гос­ті по­віт­ря і скла­дає, при­близ­но, 24 години. Час повного висихання складає 3 тижні.
  У період формування структури та висихання штукатурки поверхню не можна зволожувати. Після закінчення робіт інструмент необхідно вимити.
  При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації
  При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Для збереження рів­но­мір­нос­ті кольору при роботі на однорідних та великих поверхнях бажано використовувати ма­те­рі­а­ли з однієї партії, вказаній на упаковці, а також воду з одного джерела. Свіжоукладену су­міш не­об­хід­но оберігати від дощу протягом 24 годин, від перегріву, влучення прямих со­няч­них про­ме­нів та мінусових температур.
  Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефек­тив­ний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання штукатурки в не­стан­дарт­них умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести іспити або про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з виробником. Ви­роб­ник не несе відповідальності за неправильне ви­ко­рис­тан­ня ма­те­рі­а­лу, а також його за­сто­су­ван­ня в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка
  При роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Упакування
  Пластикові відра по 25 кг.

11. Зберігання
  Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому про­хо­лод­но­му приміщенні. Транспортувати в умовах плюсових температур. Термін зберігання 12 мі­ся­ців із дня виготовлення.
  Не допускати заморожування!

Суміш ТМ «БудМайс­тер» відповідає ТУ У В.2.7-24.3-33892784-001:2009.

 

Оставить комментарий

Комментарии, отзывы

Комментариев ещё нет. Оставить комментарий

Смотрите также

Другие предложенияРекламные ссылки
Пакет ПЛАТИНУМ

Дорого - не для всіх

Повний комплекс інтернет-реклами!

Детальніше читай за посиланням!
Фасадная штукатурка короед

Огромный ассортимент

Супер качество, цена от 840грн/25кг

067 235-77-75, 044 592-27-77