ХЛ СТУДИО

Полная комплектация строительных объектов.

ХЛ СТУДИО
Киев, ул. Магнитогорская. 1
Фото  1 Смесь для кладки цементная теплоизоляционная для ячеистого бетона (IZOFIX) Строймастер МУР-160, 25 кг 360814

Смесь для кладки цементная теплоизоляционная для ячеистого бетона (IZOFIX) Строймастер МУР-160, 25 кг

1 грн
Купить
Код 360814
Поставщик ХЛ СТУДИО
Сайт поставщика hl-studio.prom.ua
Производитель БудМайстер
Оценка

Описание

Смесь для кладки цементная теплоизоляционная для ячеистого бетона (IZOFIX) МУР-160, 25 кг

 

Технические характеристики

 

Витрата

2,5-2,7; 3,9-4,2 кг/м2

Щільність

1,7 кг/дм3

Рекомендована товщина шару

2; 3 мм

Термін утворення поверхневої плівки

15 хвилин

Придбання стійкості до впливу атмосферних опадів

24 години

Адгезія до бетону

min 0,5 МПа

Паропроникність

0,02 мг/м•г•Па

Температура основи

від +5° до +30°С

 

Технології нанесення декоративних штукатурок зі структурою “короїд”

                                                                                                                      

1. Галузь застосування
  Штукатурна суміш декоративна «БудМайс­тер «ТИНК?643/645» при­зна­че­на для ви­со­ко­я­кіс­ної тон­ко­ша­ро­вої де­ко­ра­тив­ної об­роб­ки поверхні усередині і зовні будинків по бетонним (термін ви­трим­ки не мен­ше 3 місяців, вологість нижче 4%), цементним, цементно-вап­ня­ним (термін ви­трим­ки не менше 28 діб, во­ло­гість нижче 4%), гіпсовим (во­ло­гість нижче 1%), де­ре­во­струж­ко­вим ос­но­вам, гіп­со­кар­тон­ним пли­там, а також в системах утеп­лен­ня бу­дин­ків з ме­тою одер­жан­ня різ­них “ко­ро­їд­них” фак­тур. Не можна ви­ко­рис­то­ву­ва­ти для оз­доб­лен­ня цоколя. Шту­ка­тур­на су­міш має бі­лий ко­лір та при­зна­че­на для то­ну­ван­ня. Розмір зерна 2; 3 мм.

2. Склад
  Штукатурна суміш «БудМайс­тер «ТИНК?643/645» виготовлена на основі водної дисперсії ак­ри­ло­вих смол з мінеральними наповнювачами та модифікаторами.

3. Властивості
  Штукатурна суміш «БудМайс­тер «ТИНК?643/645» готова до застосування, стійка до ударних на­ван­та­жень, дозволяє одержувати різні “короїдні” фактури, атмосферостійка, паропроникна, во­до­не­про­ник­на, морозостійка, екологічно безпечна.

4. Підготовка поверхні
  При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог СНиП 3.04.01?87 та ДБН В.2.6?22?2001. Ос­но­ва повинна бути міцною, сухою й очищеною від пилу, бруду, олій, воску, фар­би. Неміцні ша­ри по­тріб­но ви­да­ли­ти. Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню не­об­хід­но ви­рів­ня­ти, наприклад, штукатурною сумішшю «БудМайс­тер «ТИНК?41». При внутрішніх ро­бо­тах гіпсові по­верх­ні з вологістю нижче 1%, деревостружкові, гіпсоволокнисті та гіп­со­кар­тон­ні плити об­ро­би­ти ґрунтуючою емульсією «БудМайс­тер «КРИТ­ТЯ?51» і ви­три­ма­ти не менш 4 годин, а потім об­ро­би­ти ґрун­ту­ю­чою фар­бою «БудМайс­тер «КРИТ­ТЯ?62». Бе­тон­ні, це­мент­ні та цементно-вапняні поверхні необхідно ґрунтувати ґрунт-фарбою «БудМайс­тер «КРИТ­ТЯ?62».

5. Приготування розчину
  Вміст ємності ретельно перемішати. Залежно від умов застосування, консистенцію суміші можна змінити — додати невелику кількість чистої води (не більше 125 мл на 25 кг маси) і знову пе­ре­мішати.

6. Витрата
  Середня витрата — 2,5?2,7; 3,9?4,2 кг/м2 (при розміру зерна відповідно 2; 3 мм), залежно від не­рів­нос­ті основи та навичок виконавця.

7. Порядок робіт
  Штукатурку наносять на основу металевим шпателем або терт­кою. Мінімальна товщина на­не­сен­ня штукатурки відповідає максимальному розміру зер­на за­пов­ню­ва­ча. Після нанесення шту­ка­тур­ки в момент початкового схоплювання (2?5 хвилин), коли роз­чин перестане прилипати до ін­стру­мен­ту, необхідно за допомогою пластикової тертки почати фор­му­ван­ня фак­ту­ри. Залежно від часу, інтенсивності і на­прям­ку ру­ху плас­ти­ко­вої терт­ки мож­на одержати горизонтальні, вер­ти­каль­ні, кругові і перехресні бо­роз­ни. Ро­бо­ти на одній поверхні варто виконувати безу­пин­но, до­три­му­ю­чись правила на­не­сен­ня роз­чи­нів «мок­ре на мок­ре». У випадку перерви в ро­бо­ті при­кле­ї­ти лип­ку стріч­ку уздовж лінії, де пла­ну­єть­ся завершення роботи, нанести шту­ка­тур­ку с за­хо­дом на стрічку і надати їй бажану фак­ту­ру. Після чого стрічку видалити ра­зом із за­лиш­ка­ми сві­жої штукатурки. Отверділий розчин ви­да­ля­єть­ся тільки механічним шля­хом. Час твер­дін­ня су­мі­ші за­ле­жить від характеру основи, тем­пе­ра­ту­ри і від­нос­ної во­ло­гос­ті по­віт­ря і скла­дає, при­близ­но, 24 години. Час повного висихання складає 3 тижні.
  У період формування структури та висихання штукатурки поверхню не можна зволожувати. Піс­ля закінчення робіт інструмент необхідно вимити.
  При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації
  При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Для збереження рів­но­мір­нос­ті кольору при роботі на однорідних та великих поверхнях бажано використовувати ма­те­рі­а­ли з однієї партії, вказаній на упаковці, а також воду з одного джерела. Свіжоукладену су­міш не­об­хід­но оберігати від дощу протягом 24 годин, від перегріву, влучення прямих со­няч­них про­ме­нів та мінусових температур.
  Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефек­тив­ний результат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання штукатурки в не­стан­дарт­них умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести іспити або про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з виробником. Ви­роб­ник не несе відповідальності за неправильне ви­ко­рис­тан­ня ма­те­рі­а­лу, а також його за­сто­су­ван­ня в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка
  При роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання суміші в очі слід негайно їх про­ми­ти проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Упакування
  Пластикові відра по 25 кг.

11. Зберігання
  Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметично закритому упакуванні, в сухому про­хо­лод­но­му приміщенні. Транспортувати в умовах плюсових температур. Термін зберігання 12 мі­ся­ців з дня виготовлення.
  Не допускати заморожування!

Суміш ТМ «БудМайс­тер» відповідає ТУ У В.2.7-24.3-33892784-001:2009.

 

Оставить комментарий

Комментарии, отзывы

Комментариев ещё нет. Оставить комментарий

Смотрите также

Другие предложенияРекламные ссылки
Пакет ПЛАТИНУМ

Дорого - не для всіх

Повний комплекс інтернет-реклами!

Детальніше читай за посиланням!