ХЛ СТУДИО

Полная комплектация строительных объектов.

ХЛ СТУДИО
Киев, ул. Магнитогорская. 1
Фото  1 Стяжка для пола цементная улучшенная М-350 (BASE-R) Строймастер пол-12, 25 кг 360819

Стяжка для пола цементная улучшенная М-350 (BASE-R) Строймастер пол-12, 25 кг

1 грн
Купить
Код 360819
Поставщик ХЛ СТУДИО
Сайт поставщика hl-studio.prom.ua
Производитель БудМайстер
Оценка

Описание

Стяжка для пола цементная улучшенная М-350 (BASE-R) ДОЛІВКА-12, 25 кг

 

Технічні характеристики

 

Пропорція суміші

0,11?0,13 л.води/кг

Витрата суміші на 1 мм товщини шару

~1,9 кг/м2

Рекомендована товщина шару

від 5 до 40 мм

Час придатності розчину для використання

1 година

Готовність до початкових навантажень

через 6 годин

Подальші роботи

не раніш 3 діб

Марочна міцність

min 35 МПа

Границя міцності на розтяг при вигині

min 6 МПа

 

1. Галузь застосування
  Стяжку для підлоги «БудМайс­тер «ДОЛІВКА?12» застосовують на міцних основах, що не де­фор­му­ють­ся, з бетону або це­мент­но­го розчину для укладання й ремонту підлог усередині і зов­ні бу­дин­ків; для виготовлення підлог під ухилом; ремонту сходів та інших бетонних еле­мен­тів; для підготовки основ під нівелювальні су­мі­ші, а також під укладання керамічних по­крит­тів. Мож­ли­ве ви­ко­рис­тан­ня у вигляді з`єднаних, роз­діль­них, «пла­ва­ю­чих» під­клад­ко­вих ша­рів або в системах під­лог, що обі­грі­ва­ють­ся.

2. Склад
  Стяжка для підлоги «БудМайс­тер «ДОЛІВКА?12» виготовлена на основі суміші цементу з мі­не­раль­ни­ми заповнювачами та полімерними домішками.

3. Властивості
  Стяжка для підлоги «БудМайс­тер «ДОЛІВКА?12» швидкотужавіюча, має високу ме­ха­ніч­ну міц­ність (М350), стійка до утворення тріщин, стійка до помірних механічних дій, во­до­стій­ка, мо­ро­зо­стій­ка, має можливість укладання під ухилом, екологічно безпечна.

4. Підготовка поверхні
  При підготовці основи необхідно дотримуватись вимог СНиП 3.04.01?87СНиП 2.03.13?88 таДБН В.2.6?22?2001. Поверхня основи повинна бути шорсткуватою і ретельно очищеною від пи­лу, бру­ду, олій, жирів, фарби та інших речовин. Неміцні ша­ри по­тріб­но ви­да­ли­ти. Наявні трі­щи­ни не­об­хід­но розширити і поглибити механічним засобом на глибину ½ товщини верх­ньо­го шару і ши­ри­ною до 5 мм, проґрунтувати емульсією «БудМайс­тер «КРИТ­ТЯ?60» і за­кри­ти су­міш­шю «БудМайс­тер «ДОЛІВКА?12». Бетонна основа повинна бути міцною і мати вік не менш 3?х мі­ся­ців. Потрібна марочна міцність не менше 35 МПа. Перед укладанням розчину по­верх­ні не­обх­ідно об­ро­би­ти ґрунтуючою емульсією «БудМайс­тер «КРИТ­ТЯ?60» і витримати не менш 2 годин. Емульсія зміцнює ос­но­ву, по­кра­щує роз­ті­кан­ня суміші і збільшує адгезію.

5. Приготування розчину
  Суху суміш засипати в ємність з чистою водою кімнатної температури в пропорції: 0,11?0,13 л на 1 кг суміші (2,75?3,25 л на мішок 25 кг). Перемішати дрилем з насадкою або вручну до од­но­рід­но­го стану без грудок і згустків, витримати 5 хвилин і перемішати ще раз. Отриманий розчин не­об­хід­но використати протягом 1 години. Для готування використовувати чисті ємності й ін­стру­мент.

6. Витрата
  Середня витрата суміші на 1 мм товщини шару — 1,9 кг/м2.

7. Порядок робіт
  Розчин висипають безпосередньо з ємності. Після нанесення розчину його необхідно роз­по­ді­ли­ти за до­по­мо­гою рейки-правила. Остаточне вирівнювання і загладжування ви­ко­ну­ють за допомогою металевої тертки. На площі більш 20 м2 необхідно виконати уса­доч­ні шви для за­по­бі­ган­ня механічної деформації. Товщина шару, при використанні в си­сте­мах з під­ло­га­ми, що обі­грі­ва­ють­ся, повинна бути як мінімум на 25 мм вище верхнього краю опа­лю­валь­них труб. При улаш­ту­ван­ні сис­те­ми водяного підігріву, необхідно опалювальні еле­мен­ти за­пов­ни­ти водою кім­нат­ної тем­пе­ра­ту­ри і не зливати до повного тужавіння суміші. Через 6 годин після нанесення розчину можна здійснювати тех­но­ло­гіч­ні пе­ре­су­ван­ня по по­верх­ні. Готовність підлоги до подальшої екс­плу­а­та­ції через 3 дні піс­ля нанесення.
  Після закінчення робіт інструмент варто негайно вимити.
  При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

8. Рекомендації
  Під час твердіння розчину в перші два дні його необхідно оберігати від прямих сонячних про­ме­нів і протягів, а також забезпечити відповідну вентиляцію.
  Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5° до +30°С. Найбільш ефек­тив­ний ре­зуль­тат досягається при температурі +20°С й відносній вологості 60%. В інших умовах ро­бо­чі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання суміші в не­стан­дарт­них умо­вах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести іспити або про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з ви­роб­ни­ком. Ви­роб­ник не несе відповідальності за неправильне ви­ко­рис­тан­ня ма­те­рі­а­лу, а та­кож його за­сто­су­ван­ня в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

9. Примітка
  Стяжка для підлоги «БудМайс­тер «ДОЛІВКА?12» містить цемент, що викликає лужну ре­ак­цію в мо­мент гідратації, тому при роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку по­па­дан­ня роз­чи­но­вої суміші в очі слід негайно їх промити проточною водою і звернутися до лікаря.

10. Упакування
  Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25 кг.

11. Зберігання
  Суміш необхідно зберігати у фірмовому герметичному упакуванні в сухому приміщенні, на під­до­нах. Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення, зазначеного на упаковці. По­шкод­же­ні міш­ки використати в першу чергу.

Суміш ТМ «БудМайс­тер» Ц.1.СТ3 ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 відповідає ТУ У В.2.7-26.6-23079576-003-2003.

 

Оставить комментарий

Комментарии, отзывы

Комментариев ещё нет. Оставить комментарий

Смотрите также

Другие предложенияРекламные ссылки
Фасадная штукатурка короед

Огромный ассортимент

Супер качество, цена от 840грн/25кг

067 235-77-75, 044 592-27-77